żż

REGULAMIN PROMOTORA DOBREGO STARTU DZIECKA

 

30 godzinny kurs na PROMOTORA Dobrego Startu Dziecka przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę na temat rozwoju i pielęgnacji zdrowego niemowlęcia i małego dziecka, oraz pragną promować:

– podstawową wiedzę na temat prawidłowego rozwoju psychoruchowego oraz społecznego niemowlęcia i małego dziecka. (0-18 m-cy),

– przyjazną pielęgnację niemowlęcia, sprzyjającą integracji odruchów i prawidłowemu rozwojowi sensomotorycznemu, 

– wiedzę o czynnikach wpływających na prawidłowy rozwój dziecka, 

– budowanie więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem poprzez dotyk i ruch, 

– empatyczne podejście, wspierające rodzica w budowaniu jego kompetencji. 

 

Celem pracy promotora jest:

– szerzenie powyższej wiedzy w środowisku lokalnym, 

– pomaganie rodzicom zakładając lokalne grupy wsparcia lub tworząc portale i fora internetowe, 

– tworzenie akcji promocyjnych na rzecz wspierania rodziców w naturalnej, przyjaznej pielęgnacji sensomotorycznej

 

Dobry Start Dziecka NIE JEST metodą terapeutyczną i nie może być stosowany jako alternatywa dla procesu usprawniania, jedynie jako wiedza i praktyka wspomagająca, o ile nie stoi w sprzeczności z zaleceniami lekarza, fizjoterapeuty lub innego specjalisty. 

Dobry Start Dziecka jest podejściem wspierającym terapeutów pracujących z małymi dziećmi, np.: logopedów, pedagogów czy psychologów.

Dobrą praktyką jest współpraca promotora DSD ze specjalistami, do których mogłoby zostać pokierowane dziecko, w razie niepokoju rodzica lub wątpliwości PROMOTORA DSD dotyczących rozwoju dziecka. 

 

Warunki uzyskania i utrzymania tytułu Promotora Dobrego Startu Dziecka:

 

  1. Uczestnictwo w szkoleniu podstawowym (I st) “Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia”
  2. Uczestnictwo w szkoleniu zaawansowanym (II st) “Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia”.
  3. Udział w warsztacie praktycznym, jeśli szkolenie zaawansowane odbywało się zdalnie lub minęły więcej 2 lata od ostatniego szkolenia
  4. Zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym
  5. Realizowanie pracy promotora DSD w sposób etyczny i z troską o dobro każdego klienta.

 

Szkolenie podstawowe składa  się z części teoretycznej i praktycznej. Można odbyć je w wersji online lub stacjonarnej. W przypadku nauki zdalnej, wskazany jest dodatkowo udział w części praktycznej- stacjonarnej.

 

Szkolenie zaawansowane (II st) – składające się z części teoretycznej i praktycznej można odbyć w wersji stacjonarnej, lub w formie hybrydowej. W takiej sytuacji część teoretyczną można odbyć online. a praktyczną stacjonarnie. W przypadku nauki zdalnej niezbędny jest udział w części praktycznej- stacjonarnej.

 

Ukończenie szkolenia podstawowego oraz zaawansowanego z pielęgnacji i rozwoju dziecka wraz z warsztatem praktycznym umożliwia podejście do egzaminu na Promotora DSD.

 

 

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

– odruchy niemowlęce, które można zaobserwować w spontanicznej aktywności noworodka i niemowlęcia: TOB, ATOS, Chwytny z dłoni i stóp, MORO, STOS, Szukania i ssania- czemu służą i jakie są warunki ich integrowania

– fazy kontroli motorycznej

– zabawy i zabawki jako czynnik potencjalnie destabilizujący lub wspierający rozwój dziecka 

– reakcje prostowania i równoważne

– podstawowa wiedza z zakresu integracji sensorycznej: profile sensoryczne, zmysły bazowe –  wewnętrzne i zewnętrzne

– rozwój dziecka z prawidłowym napięciem mięśniowym (wzorzec pchania i ciągnięcia)

podstawowe informacje o rozwoju dziecka ze zwiększoną reaktywnością (podstawowe objawy i sekwencja rozwojowa w aspekcie rozwoju ruchowego w zakresie dużej i małej motoryki)

podstawowe informacje o rozwoju dziecka z obniżoną reaktywnością

podstawowe informacje o rozwoju dziecka z nierównomiernym rozkładem napięcia mięśniowego

podstawowe informacje o rozwoju dziecka z asymetrią

 

Metodyka i dydaktyka prowadzenia warsztatów z rozwoju i pielęgnacji niemowlęcia : „Dobry Start Dziecka”

 

Szkolenie praktyczne:

W przedziałach wiekowych 0-2 msc, 2-4 msc, 5-9 msc, powyżej 10 msc:

– handling – podnoszenie, przewijanie, noszenie, ubieranie, kąpiel – przyjazna pielęgnacja

– zabawy ruchowe

– pozycjonowanie do karmienia

 

Egzamin:

Praktyczny: nagranie handlingu we wszystkich grupach wiekowych i przesłanie jako prywatny film na YouTube, messengerem lub na maila. Prezentacji należy dokonać na lalce.

Teoretyczny: opis zdjęć lub filmów dwójki dzieci w/g wzoru: jaką aktywność ruchową prezentuje dziecko, w jakim wzorcu się porusza, co widzisz dobrego, czy jest coś co Cię niepokoi, co mógłbyś zaproponować rodzicowi tego dziecka.

Rozmowa stacjonarna lub online na temat nadesłanych filmów z handlingu oraz zdjęć/filmów do opisu, oraz pytania z zakresu materiałów przedstawianych na szkoleniu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie superwizji, w grupach 2- 4-osobowych. Każda osoba ma gwarantowane min 30 minut. 

 

 

 

 

W celu utrzymania tytułu promotora należy wziąć udział w  płatnym refreshu/szkoleniu aktualizującym wiedzę i praktykę przynajmniej raz na trzy lata, oraz brać aktywny udział w facebookowej grupie dla rodziców wspieranych przez społeczność Promotorów DSD – „RWR rozwój w relacji”. 

 

Na takich warunkach otrzymuje się status AKTYWNEGO PROMOTORA DSD, który ma prawo:

– wyrazić chęć do bycia na liście promotorów publikowanej na stronie www.dziecko.info.pl

– osobista wizytówka zamieszczona na stronie dziecko.info.pL

– posługiwać się logo  promotora DSD

– wykorzystywać materiały reklamowe przeznaczone dla promotorów DSD

– konsultować się w grupie zrzeszającej promotorów: „Od pieluszki po okruszki”, „Rozwój i pielęgnacja DSD” oraz “Profesjonaliści w relacji DSD”.

Informacje na temat kursów: www.dziecko.info.pl

Aktualne ceny szkoleń:

Podane ceny mogą ulec zmianie i nie są 

– Szkolenie podstawowe online – 490zł

– Szkolenie podstawowe stacjonarne – 520zł

– Szkolenie zaawansowane online (cz. teoretyczna) – 250 zł

– Szkolenie zaawansowane stacjonarne (cz. teoretyczna i praktyczna) – 450 zł

– Szkolenie stacjonarne praktyczne – 350zł (Warszawa), poza Warszawą ceny będą ustalano każdorazowo

– Egzamin 250zł

 

 

Promotorzy DSD oraz osoby po szkoleniu podstawowym (I st) i zaawansowanym (II st) z rozwoju i pielęgnacji niemowląt mogą uczestniczyć w warsztatach towarzyszących refreshom, np.: Pełzaczki i turlaczki, czyli gimnastyka niemowląt i rodziców prowadzone przez Ewę Jarymowicz, ZabawJanki malucha prowadzone przez Dorotę Bandurską a organizowanych przez Agnieszka Słoniowska Dobry Start Dziecka ich ceny będą ustalane każdorazowo przy ich ogłaszaniu.